Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība apvieno medicīnas inženierzinātnes un fizikas, radniecīgas inženierzinātņu un fizikas nozare speciālistus, kā arī ieinteresētās personas.

Biedrības mērķi

Veicināt medicīnas inženierzinātnes un fizikas nozaru attīstību un progresu Latvijā;
Sekmēt medicīnas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un veselības profilaksi, pamatojoties uz jaunākajiem sasniegumiem zinātnē;
Veicināt biedrības biedru un citu medicīnas inženierzinātnes un medicīnas fizikas jomā strādājošo speciālistu kvalifikācijas celšanu;
sekmēt Latvijas biznesa attīstību medicīnas inženierzinātnes un fizikas jomā;
Piesaistīt skolu audzēkņus, studentus, inženierus, tehniskos speciālistus, zinātniekus, medicīnas darbiniekus medicīnas inženierzinātnes un fiziskas virzienam;
Popularizēt medicīnas inženierzinātnes un fizikas sasniegumus iedzīvotāju vidū.

LV