Biedrības rīkotās apmācības VVD Radiācijas drošības centra darbiniekiem

2021. gada oktobra sākumā rīkojām apmācības VVD Radiācijas drošības centra darbiniekiem par mērījumu veikšanu medicīniski radioloģiskām ierīcēm. Apmācību laikā VVD RDC darbinieki tika iepazīstināti ar diagnostikā izmantoto rentgeniekārtu uzbūvi, pārbaužu veikšanai nepieciešamajām iekārtām, mērījumu veikšanu un parametru novērtēšanu.Papildus izstrādājām instrukcijas, lai nodrošinātu informācijas pieejamību par mērījumu veikšanu un parametru novērtēšanu, izmantojot dažāda veida mēriekārtas, testa plates un fantomus. Tāpat izstrādājām formas un informāciju mērījumu rezultātu apstrādei.
Apmācību realizēšanā lielu atbalstu sniedza Latvijas Jūras medicīnas centrs, SIA “Medicīnas sabiedrība ARS”, SIA “Rīgas 2. slimnīca”, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”.
Apmācību realizēšanas laikā tika ievēroti drošības pasākumi, lai mazinātu COVID-19 izplatību, samazinot klātienes kontaktus, ievērojot higiēnas prasības un esošos drošības pasākumus, un ierobežojumus.

Pasākumi organizēti ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta Nr. 1-08/195/2020 “Kompetenču laboratorija” ietvaros.

EN