SUMMARIES OF MEETINGS

2024. gads

05.01.2024. kopsapulces kopsavilkums

Sapulces dalībnieku skaits – 24

Topics discussed:

  1. Sapulces atklāšana, Sapulces priekšsēdētaja un sapulces protokolētāja ievelēšana
  2. LMIFB valdes ziņojums par paveikto 2023. gadā un aktuālajiem projektiem (ziņo LMIFB valde)
  3. Ziņojums par finanšu izlietojumu (ziņo A.Kataševs)
  4. Apspriede par citiem aktuāliem jautājumiem

Pieņemtie lēmumi:

  1. Apstiprināta Valdes atskaite par 2023. gadā paveikto un aktuālajiem projektiem
  2. Nolemts uzlabot informācijas apmaiņu biedrībā – pieņemts lēmums un uzdots LMIFB valdei organizēt vismaz 3 valdes sēdes 2023. gadā, paziņojot par to LMIFB biedriem.
  3. Apstiprināts Biedrības finanšu pārskats
  4. Apspriesti jautājumi par MK noteikumiem nr. 461. Pieņemts lēmums uzdot LMIFB biedrei A.Tomiņai apkopot LMIFB biedru iesūtīto informāciju par MK noteikumiem un organizēt biedru sanāksmi par MK noteikumiem nr. 461
  5. Pieņemts lēmums pārskatīt biedru naudas iemaksas un līdz 2024. gada janvāra beigām uzdot A.Kataševam nosūtīt biedru naudas parādniekiem lūgumu veikt biedru naudas apmaksu.

2023. gads

10.01.2023 Summary of the Board meeting

Participants: M. Poļakovs, M. Pikšis, A. Kataševs, J. Dehtjars, A. Grigorjevs, K Čaikovska
Chair of the meeting: M. Poļakovs
Protocol: A. Grigorjevs
Topics discussed:
1. NBC2023 Conference Estimates coordination (reported by M.Pikšis).
2. Determination of abstract and paper submission deadlines for the NBC2023 conference (reported by M.Pikšis).
3. NBC2023 conference fee agreement (reported by M.Pikšis).
4. Different.
Decided as follows:
1. A.Katashev and J.Dechtyar will review the possibility of outsourcing the technical management of the NBC2023 conference to a professional event management company. It was decided in favour of only face-to-face participation in the conference.
2. Deadlines for applications:

2022

08.11.2022 Summary of the Board meeting

05.10.2022 Summary of the Board meeting

Participants: M. Pikšis, A. Kataševs, A. Grigorjevs, M. Poļakovs, K Čaikovska
Chair of the meeting: M. Pikšis
Protocol: K.Čaikovska
Topics discussed:
1. Organisation of the NBC2023 conference (reports by M.Pikšis)
2. Review of the involvement of potential LMIFB members in EFOMP and LMIFB Working Groups (reported by K.Čaikovska)
3. Miscellaneous (reported by A.Kataševs)
Decided as follows:
1. To support LMIFB members A.Katlapa, A.Kataševa, L.Grikki and V.Vanaga and to nominate them to their respective EFOMP groups
2. Start working with volunteer members who have volunteered to contribute to LMIFB development areas

15.09.2022 Summary of the Board meeting

EN