Admin

2023.gada novembrī LMIFB ir uzsākusi īstenot projektu Latvijas diagnostikas standartlīmeņu izstrāde rentgenogrāfijā un datortomogrāfijā pediatrijai un kodolmedicīnā (projekta reģistrācijas nr. 1-08/81/2023)

https://lvafa.vraa.gov.lv/projects/1-08_81_2023

Projekta realizācijas laiks – 30.09.2024.

Projekta sadarbības iestāde – Valsts vides dienests

Projekta apraksts:

Lai uzturētu iespējami zemas pacientu saņemtās starojuma dozas diagnostiskajos izmeklējumos, katrai ārstniecības iestādei ir nepieciešams veikt regulāru dozu analīzi un salīdzināt pacientu saņemtās starojuma dozas ar standartlīmeni. Šobrīd Latvijā daļēji ir izstrādāti standartlīmeņi diagnostiskā radioloģijā un kodolmedicīnā. Šie standartlīmeņi ir pieejami MK noteikumos Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” un Radiācijas drošības centra vadlīnijās Nr. 6 “Diagnostikas standartlīmeņi radioloģiskajām procedūrām”. Esošie standartlīmeņi nav pieejami visām standartprocedūrām, sevišķi pediatrijas pacientiem un kodolmedicīnas izmeklējumiem, kā arī nepieciešama regulāra standartlīmeņu aktualizēšana, jo klīniskā praksē tiek nepārtraukti ieviestas jaunas tehnoloģijas un jauni izmeklējumu veidi, līdz ar to regulāri jāpārskata esošie standartlīmeņi, lai tie atbilstu mūsdienu klīniskai praksei un ārstniecības iestādēm būtu pieejami standartlīmeņi, pret kuriem salīdzināt pacientu saņemtās starojuma dozas.

Projekta mērķis ir izstrādāt nacionālos standartlīmeņus rentgenogrāfijā un datortomogrāfijā pediatrijas pacientiem un diagnostiskā kodolmedicīnā visiem pacientiem. Sagatavot kopsavilkumu par 2023.gadā veikto pacientu saņemto dozu rentgenogrāfijā un datortomogrāfijā pediatrijai un par pacientu saņemtajām radioaktivitātes devām (MBq) diagnostiskajā kodolmedicīnā un aktualizēt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra vadlīnijas Nr. 6 “Diagnostikas standartlīmeņi radioloģiskajām procedūrām”, iekļaujot jaunos standartlīmeņus.

16. Starptautiskā konference un seminārs “Medical Physics in the Baltic states 2023”

No 9. līdz 11. novembrim Kauņas Tehnoloģiju universitātē norisināsies 16. Starptautiskā konference un seminārs “Medical Physics in the Baltic states 2023”.

Konferences tēmas aptver medicīnas fizikas zinātniskos un klīniskos aspektus.
Konferences uzdevums ir apvienot dažādu valstu slimnīcās, klīnikās, pētniecības un izglītības iestādēs un uzņēmumos strādājošo inženieru, ārstu un zinātnieku centienus risināt veselības aprūpes problēmas, kas saistītas ar staru terapiju, diagnostiku, attēlveidošanu, medicīnisko un tehnoloģisko informāciju un radiācijas aizsardzību.

Plašāka informācija: http://medphys.lt/medphys2023/index.php

Iepazīsti medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieru profesiju

Mājaslapā “Profesiju pasaule” ir iespējams iepazīties ar medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieru (medicīnas iekārtu inženieris) profesiju. Rakstā ir plaši aprakstīti medicīnas iekārtu inženieru pienākumi, darba apstākļi, apīkojums, darba un izaugsmes iespējas, rakstura īpašības, prasmes un kompetences, lai labi veiktu darbu, kā arī ir ietverti ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes.

Profesiju pasaules medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieru profesijas apraksts: https://www.profesijupasaule.lv/medicinas-fizikalo-tehnologiju-inzenieris

Informācija sagatavota sadarbībā ar Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrības pārstāvi, medicīnas fiziķi un inženieri Artūru Grigorjevu un Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas Medicīnas iekārtu darbības uzturēšanas dienesta inženieriem un dienesta vadītāju, medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieri Andu Tomiņu.

Seminārs “82RB izmantošana PET izmeklējumos – detalizēts skats uz sirds apasiņošanu”

14. martā 19:00 norisināsies šī gada pirmais LMIFB tiešsaistes seminārs. Sāksim šī gada ciklu ar kodolmedicīnu! Semināra tēma – “82RB izmantošana PET izmeklējumos – detalizēts skats uz sirds apasiņošanu”, kur par savu pieredzi pastāstīs Mančestras Universitātes slimnīcas vecākā klīniskā tehnoloģe kodolmedicīnā Anna Čakstiņa. Lai pieteiktos, aizpildi anketu https://ej.uz/lmifb. Aicinam piedalīties visus interesentus! Nenobīsties no nosaukuma un tiekamies pēc nedēļas, lai uzzinātu kaut ko jaunu!

NBC 2023 pagarināts abstraktu iesniegšanas termiņš

19. Ziemeļvalstu-Baltijas konference medicīnas inženierijā un fizikā pagarināts abstraktu iesniegšanas termiņš līdz 12.martam. Nenokavē iespēju pastāstīt par saviem pētījumiem starptautiskā konferencē tepat Latvijā!

Fotoattēlā varētu būt teksts

LV