Pasākums “Magnetic resonance imaging: from basic principles to quality assurance”

Baltijas Valstu Medicīnas Fiziķu Biedrību Radioterapijas iniciatīvas grupa augustā rīko kopīgo pasākumu “Children’s Clinical University Hospital and Baltic Medical Physics Societies joint workshop on MR imaging – “Magnetic resonance imaging: from basic principles to quality assurance”.
Pasākums iecerēts 4 daļās – 3 tiešsaistes lekcijas un 1 klātienes sesija Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā.

LV