2023.gada novembrī LMIFB ir uzsākusi īstenot projektu Latvijas diagnostikas standartlīmeņu izstrāde rentgenogrāfijā un datortomogrāfijā pediatrijai un kodolmedicīnā (projekta reģistrācijas nr. 1-08/81/2023)

https://lvafa.vraa.gov.lv/projects/1-08_81_2023

Projekta realizācijas laiks – 30.09.2024.

Projekta sadarbības iestāde – Valsts vides dienests

Projekta apraksts:

Lai uzturētu iespējami zemas pacientu saņemtās starojuma dozas diagnostiskajos izmeklējumos, katrai ārstniecības iestādei ir nepieciešams veikt regulāru dozu analīzi un salīdzināt pacientu saņemtās starojuma dozas ar standartlīmeni. Šobrīd Latvijā daļēji ir izstrādāti standartlīmeņi diagnostiskā radioloģijā un kodolmedicīnā. Šie standartlīmeņi ir pieejami MK noteikumos Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” un Radiācijas drošības centra vadlīnijās Nr. 6 “Diagnostikas standartlīmeņi radioloģiskajām procedūrām”. Esošie standartlīmeņi nav pieejami visām standartprocedūrām, sevišķi pediatrijas pacientiem un kodolmedicīnas izmeklējumiem, kā arī nepieciešama regulāra standartlīmeņu aktualizēšana, jo klīniskā praksē tiek nepārtraukti ieviestas jaunas tehnoloģijas un jauni izmeklējumu veidi, līdz ar to regulāri jāpārskata esošie standartlīmeņi, lai tie atbilstu mūsdienu klīniskai praksei un ārstniecības iestādēm būtu pieejami standartlīmeņi, pret kuriem salīdzināt pacientu saņemtās starojuma dozas.

Projekta mērķis ir izstrādāt nacionālos standartlīmeņus rentgenogrāfijā un datortomogrāfijā pediatrijas pacientiem un diagnostiskā kodolmedicīnā visiem pacientiem. Sagatavot kopsavilkumu par 2023.gadā veikto pacientu saņemto dozu rentgenogrāfijā un datortomogrāfijā pediatrijai un par pacientu saņemtajām radioaktivitātes devām (MBq) diagnostiskajā kodolmedicīnā un aktualizēt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra vadlīnijas Nr. 6 “Diagnostikas standartlīmeņi radioloģiskajām procedūrām”, iekļaujot jaunos standartlīmeņus.

LV