Jaunas sadaļas mājaslapā

Lai uzlabotu informācijas apmaiņu, biedrības mājaslapā (http://lmifb.lv/) ir izveidotas divas jaunas sadaļas: Sēžu kopsavilkumi (http://lmifb.lv/par-biedribu/sezu-kopsavilkumi/) un Vakances (http://lmifb.lv/noderigi/vakances/). Sadaļā Sēžu kopsavilkumi turpmāk būs iespējams apskatīt kopsavilkumus par sēdēs apspriestajiem jautājumiem un lēmumiem. Sadaļā Vakances būs iespējams iesūtīt sludinājumus, kuri tiks publicēti mājaslapā. Par sludinājumu iesūtīšanu plašāka informācija ir pieejama mājaslapā.

LV